Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

Vort liv

i virkelighedens verden

gennem kriseår, før og efter anden verdenskrig

med stof til efterretning for mange gode år

Besøger Hotel Hexagone i Colmar, Alsace, 2005

Besøger Hotel Hexagone i Colmar, Alsace, 2005

gennem tiderne

Sådan er vi bare:

Vi er på ingen måder arkitektoniske perfektionister. Men med rimelig god daglig ordenssans lever vi et velfungerende livsførelse, med de midler vi har til rådighed herfor. 
Vi har begge opnået pensionsalderen. 
Efter vore mange år på arbejdsmarkedet har vi derfor med god samvittighed valgt, at leve vores tredje alder på en måde, som vore fysiske kræfter tillader at dække vore ønskebehov.Interesser:

Hver især dyrker vi de interesse vi mener at have personlige anlæg for.
Af fælles interesse har vi gennem flere år deltaget ved bl.a. lokal tværfaglig efterlønsklub, samt ved en del af den lokale højskoleforenings arrangementer mm., men som ad årer er faldende  p.gr.a. naturlige aldersbetegnelser.


For ikke at gå i stå:

Med de evner vi har, følger vi hele tiden verdensudviklingen og ikke mindst den europæiske. Vi lever i en spændende tidsalder hvorved den hurtige udvikling vil præger fremtidsmenneskets levevilkår. 
Ligesom vi har udvist interesse fra fortiden, lever vi nutiden med stor interesse for fremtiden. 
Ligeledes - som nævnt på anden side, er jeg aktiveret ved min/vore politiske interesse. Denne giver anledning til ret mange møder af forskellige arter, som hvorved jeg flere gange har været delegeret til mit parti kongres, som er ret spændende at deltage ved.

Vore rejser 

En del foto fra vore rejser fremstår med dårlig opløsning og er derfor utydelige, da de er optaget ved tid før digitale optagelser 

Foto fra tur til Israel 1998

Foto fra tur til Israel 1998

Vore rejser

Vi har aldrig været på charterrejser til de eftertragtede feriemål ved middelhavslandene. Vi har heller aldrig følt interesse herfor. 
Vi har dog været på enkelte rejser som vi nærmest vil kalde for besøgs- og studierejser.

Siden omkring 1980 har vi jævnligt været på familiebesøg i Norge og Sverige,som i de første år var til Östersund og senere Karlstad, Sverige.
Ved senere familieflytning til Norge, har det været i Sarpsborg og Frederikstad. Under besøg til nævnte steder har vi så været på udflugter i de omegne herved. 
De fleste gange har besøgene været ved selvkørsel, men dog ved enkelte hurtigture med fly til Oslo.

I 1985 var vi på besøg i Frankrig, hvor vi her besøgte vores søn Helge med samlever Karina og senere gift med, som på den tid da havde arbejde i Frankrig. Under denne tur kørte vi en del rundt i Nordfrankrig og ved havområderne i Nordmandiet. 
Ligeledes under denne tur besøgte vi Paris et par dage.

I 1988 var vi på besøg hos en slægtning på Vancouver Island, i Canada.
Turen hertil, var med fly fra Kastrup, over Island (mellemlanding) Grønland, Calgagry (mellemlanding), Vancouver (flyskift), til Vancouver Island.

Vancouver Island er en ø i Stillehavet, ved Canadas sydvestlige hjørne. Øen er nogenlunde på størrelse som Danmark, men har kun ca. 500.000 reg. indbyggere. Herudover er der en del ureg. som indianer m.fl.. Det var et 14-dags besøg. Naturen herved er lignende Norge og Sverige. 
På Vancouver Island kørte vi en del dagudflugter. For det meste på øens syd og østkyst, som er det tættest befolkede. Vi var ikke på øens nordende, da den nærmest er ubefolket. Flere gange besøgte vi øens to største byer Victoria og Nanaimo. 
I Canada betegnes Victoria som for værende verdens næst smukkeste by, efter Honolulu på Hawaii. 
I Vestcanada er Hawaii et eftertragtet turistmål, som er med fly fra Vancouver på fastlandet og fra Seattle i USA, som ligger overfor Victoria.

Af øvrige udflugtsture på Vancouver Island var vi ved Stillehavet ved "Long Beach" ca. 200 km. hertil. Det føltes ret mærkelig at stå her ved Stillehavet og tænke på, at på den anden side heraf er man i Japan.

En anden tur var til Mac Millan Provincialpark.
Denne park er et fredet område med 800 år gamle og store træer. Enkelte heraf var så store at der skulle 12-15 mand til, for at spænde om dem. 
Herved nævnte fra denne Canada tur, er kun småuddrag fra dagbogsnotater herfra. Ligeledes forligger der en mængde foto fra denne tur.
Se mere fra Canada med mange foto 


I 1995 var vi på bustur til Stettin i Polen, med gennemkørsel af Berlin på hjemturen.

Denne tur havde for os det formål, at se nogen andet, samt få et lille indblik i østlandenes levestil. 
Det er selvfølgelig begrænset hvor dækkende af indtryk et sådant gennemkørselstur med dagudflugter fra Stettin kan bringe. Men vi fik dog en lille smagsprøve herpå, med forventningerne indfriet.
En gentagelsestur ad åre, kunne godt have interesse. Selve turen var ikke forbundet med de store udgifter, rejsen var billig og vi måtte ligefrem købe værdiløse ting for at få brugt de 500 kr. vi havde vekslet til hele turen. Rejseselskabet havde tilrådet ikke at veksle større pengebeløb, da polske valuta ikke må udføres og veksles tilbage ved hjemkomst.

Lidt turfoto kan ses herved                                                             


Vinteren 1998 var vi på tur til Israel.
Denne var en lidt anderledes tur end de sædvanlige charterture hertil byde på. Den var arrangeret af foreningen "Venner af Fredens Oase" stiftet 1996, hvis formål er ved en fredsproces, at skabe fred for at jøder og palæstinensere kan leve og arbejde sammen.
Som første sted var vi indkvarteret i Kibbutz, i Fredens Oase. Senere på hotel i Betlehem. Flytningen var af praktiske grunde for buskørsel. 
Foreningen for Fredens Oase er uafhængig af både politiske og kirkelige grupper.

Kort om turen til Israel – på det tidspunkt:
Selvfølgelig besøgte vi en del af de skolelærte bibelske steder. Men hovedformålet med turen på kort tid og en tætpakket rejseprogram var, at få et indblik i den israelske befolknings hverdag med deres stridigheder, hvorved mødet med mennesker stod i centrum. Turen var herfor planlagt med daglige busture, som for det meste var indenfor områder af Vestbredden, hvor de største stridigheder forekommer.
Vestbredden er opdelt i tre zoner: A-B-C-zoner, hvorved hver zone har egen styre. Det vil herved være for lang til at give nærmere omtale, men kan dog nævne, at problemerne ofte opstår ved ind og udgang til de mangeartede bosættelser som forekommer indenfor Vestbredden med de tre zoner.

Af brændpunkts byerne som vi besøgte var Bethlehem, Jeriko, Hebron, Ramallah og Nablus. Heraf var Hebron på den tid nok den "varmeste". Militære opstillinger forekom på hver gadehjørne, torve og flade hustage. Stridigheder med stenkast eller andet kan pludselig opstå som lyn fra klar himmel. Mennesker som færdes på gaden i samtlige byer er hele tiden forberedt på, at voldshandlinger kan forekomme. Enhver - såvel ung som gammel har hele tiden blikket vendt i alle retninger. 

Dette som turister på byture kunne oplever var, at personer som på en eller anden vis er kommen illegal ind i anden zone, kan få vanskelig ved at komme herfra igen. Herfor opsøger de sig så, at dække sig ind ved forskellige turistgrupper, som enten guider eller deltager for at camouflere sig ud af området. Et par gange havde vi et par stykker hængende på, det var også oplevelsen værd. 

Turister har ingen besvær med at færdes i Israel, hvor de som sådan er velkommen til at besøge deres land. Men der er meget strenge sikkerhedskontrol for ind og udrejse, samt medbragt bagage og især om, om der har været hjælp ved bagage nedpakning og anden transport hermed. 
Herved nævnte omtale vedr. denne tur er kun uddrag af dagbogsnotater. Det var en oplevelsesrig tur som giver stof til eftertanke. 
Vores opfattelse af denne tur er, at Israeler og Palæstinenser aldrig nogensinde vil kunne leve sammen, som et fredeligt folkefærd.
Se mere fra Israel med mange foto

Øvrige ture:

Efteråret 1998 var vi igen på bustur til Berlin. Denne gang for at se seværdighederne i Øst og Vest Berlin. Også en interessant tur. Berlin er en stor by og har meget at byde på. Måske vi gentager en tur hertil 

Påsken 2004 var vi på bustur til Holland. Under denne tur fik vi en lille uforventet indblik af det Hollandske kultur og levevilkår.
Holland som af dets størrelse er et tæt befolket land, får man indtryk af, at deres mange samfundsfunktioner fungere på alle områder. Man undgår ikke at bemærke sig deres opryddelighed overalt, deres velfungerende vejnet, deres miljø og kultur osv. 
Efter vores hjemkomst fra Holland må vi desværre nævne: At ved de her nævnte områder, har Danmark en hel del mangler at leve op til, for at være på nogenlunde samme miljøstandard som det Hollandske.
Lidt foto fra turen kan ses herved

Udover herved nævnte rejser, har vi næsten besøgt det meste af Danmark og Bornholm. Dels som campingture og anden udflugter. 
Men denne form for udflugter har i de seneste år været en del aftagende. Men vi har igennem årene haft megen glæde og adspredelse for hverdagen herved.

Alsace turen 2005 - kort fortalt

Med bustur til Alsace i Frankrig, deltog vi med et sådant, velarrangeret af Ældre Sagen for Aulum – Vildbjerg, i samarbejde med rejseselskabet Riis Rejser, som med velfungerende bus, chauffør og dygtig rejseleder, gav os et interessant og oplevelsesrigt tur i uge 39, 2005.
Såvel ud som hjemrejse til vort opholdssted på Hotel Hexagone i Colmar, Alsace, blev kørt ad vejen Slesvig, Hannover, Kassel, dog med overnatningsophold på Hotel Eydt i Kirchheimer, i Tyskland.
Under udrejse spiste vi frokost til hjemmefra medbragt madpakke, på rastepladsen Rasthof Allertal V.
Fra Kirchheimer blev kørt ad Frankfurt, Strasbourg til Colmar i Alsace, dog med ophold i Baden Baden, for her at se et kun få år gammelt opført landevejskirke, smukt opført i pyramideform, hvis facade var af glasmosaik fliser, indsat som bibelske motiver.

Ophold i Colmar.
Under det 4 dages ophold i Colmar, gik førstedagen til fods ved rundtur i Colmar, for her at bese en del af denne by sine seværdigheder, med de gamle historiske bygninger, torve, og det smukke område under navnet ”Lille Venedig”. Ligeledes besøgtes her Musee Unterlinten.
Under de 4 dags ophold her, spistes aftensmad på skift imellem Hotel Hexagone og Restaurant Pfeffel.

Øvrige dage gik med veltilrettelagte busture i Alsace området.
Turene blev kørt som dags ture, som ”Vinruten” – ”Strasbourg turen” og ”Bjergruten”. 
Vin rute turen var i det smukke område med de mange vindyrkningsarealer, hvorunder var en del ophold for at se de historiske seværdigheder som igennem tiderne herved var forekommen og havde sat sin præg.
Første stop var i Kayserberg, med ret mange gamle historiske bindingsværkbygninger hvor vi herved så nobelpristager Albert Schweizers hus - og mindestatue af.
Næste stop var ved kirkebesøg i Benwihr og stop for frokostpause ved Requewihr, og herfra til det store kendte middelalderborg Haute-Königsbourg, som ligge på et bjergtop.
Afslutning på denne vin rute tur var med spænding til vinsmagning hos Raymond Renck i Beblenheim, hvor vi her prøvesmagte 5 forskellige hvidvine, ligesom der herved var lejlighed for køb af samme, hvad også en del benyttede sig af.

Strasbourg turen.
Denne var primært henlagt til besøg af EU – Parlamentet, hvor vi af Grethe Jensen fik en nøje orientering vedr. gangen i parlamentet, hvorefter vi overværede en del af et møde i Plenarsalen, som for den dag drejede sig om debat vedr. EU bekymringer for import fra Kina. 
Vedr. EU-parlamentet, berettes herved i korte træk senere.
Efter et to timers besøg i parlamentet, blev der til fods tid til en mindre rundtur i byen, hvor vi bl.a. gik omkring Petit France, Rue Gutenberg og til det store Katedral. 
Strasbourg turen blev afsluttet med en kanalrundfart.

Bjergruten var planlagt som et historisk præget udflugt, op igennem Munsterdalen med bjergkørsel til Alsaces højeste punkt Grand Ballon, 1424 m.o.h. Herved var der megen fin udsigt over de mange vinmarker.
Under denne tur besøgtes museet Le Ligne for 1. verdenskrig. Besøg ved denne museum og historie fra den tid, med skyttegrave, filmforevisning, pigtrådsspærringer og andet materiel fra denne krig hvorved mange tusinde soldater omkom, gav stærke følelser fra fortidens grusomheder som da i området herved havde hersket. 
Ligeledes var alt træbevoksning på bjergområderne herved, på den tid helt udbrændte.

Ved opsat informationstavle på denne sted stod nogenlunde som sådan, oversat af rejseleder:
” 10.000-er af franske og tyske soldater faldt i denne frontafdeling ??? i svære kampe 1915 – 16, Besøgende: Tænk på dem (Ære være deres minde)”


Herfra kørtes til kirkegården ”1914 HARTMANNSWILLERKOPF 1918” i Le Vieil Armand, hvor der på indmuret tavle med påskrift, oversat af rejseleder stod som sådan: 10.000 franskmænd begravet i denne jord.

Efter herved nævnte ture køres hjemturen, ad samme rute som udturen med overnatning på samme hotel i Tyskland, dog med ophold og frokostpause i Heidelberg.
Ophold i Heidelberg blev hele turens største fiasko, da den simpelthen druknede i regnvejr. Turen hertil var tiltænkt som et til fods rundtur i den gamle og smukke by, med besøg på Theodor Brûgge Slotsruin. Men ophold herved druknede i regn, så det blev kun til paraplyhandel og stå i læ hvor sted herfor var at finde.

Sidste dagen for hjemrejse kørtes ad Celle, hvor vi her så slottet hvor Caroline Mathilde boede, samt gik en tur i byens flotte gågader.
Alsace turen afsluttedes med aftenspisning på Røde Kro i Danmark. 

Europa - Parlamentet – i korte træk.
For besøg i EU-Parlamentet er der strengt kontrol af besøgende og medbragt håndbagage. Der skal vises pas og håndbagage skannes.
Europa - Parlamentet har i dag 732 medlemmer fra 25 forskellige medlemslande, som repræsentere i dag 455 millioner indbyggere.
Den nye forfatningstraktat fastsætter et loft på 750.
I 1979 var 16,5 % af medlemmerne af Europa – Parlamentet kvinder; denne andel nåede ved valget i 2004 op på 30,2 %.
Europa – Parlamentets møder og forhandlinger er offentlige. Europa – Parlamentets beslutninger, udtalelser og forhandlinger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Medlemmerne rejser hver måned en uge til Strasbourg for at deltage i planarmødet. Derudover holdes yderligere et vist antal todages mødeperioder i Bruxelles. Generalsekretariatet har sit hjemsted i Luxembourg.
Europa – Parlamentet har hjemsted i Strasbourg, men arbejder tre forskellige steder; i Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg.
Formanden leder arbejdet i Parlamentet og dets organer. Han leder plenarmøderne og møderne i Præsidiet og Formandskonferencen, samt repræsentere Parlamentet udadtil.
Der er 20 forskellige parlamentariske udvalg ( = ministerier i folketing)
Ligesom andre parlamenter har Europa – Parlamentet tre grundlæggende beføjelser: 
Lovgivningsbeføjelsen, budgetbeføjelse og kontrolbeføjelsen.

For lovgivningsbeføjelsen vedtager parlamentet EU’s lovgivning sammen med Ministerrådet.
Herunder forekommer en del regler og rettigheder vedr. lovgivning. 
Den almindelige lovgivningsprocedure omfatter en, to eller tre behandlinger.

Europa – Parlamentet og Ministerrådet deler budgetmyndigheden, ligesom de deler lovgivningsbeføjelsen.

For kontrolbeføjelsen udøver Europa – Parlamentet demokratisk kontrol med samtlige fællesskabsaktiviteter.

Øvrige oplysninger vedr. Europa – Parlamentet kan indhentes over dennes hjemmeside: www.europarl.eu.int 

Rejsebeskrivelse med henvisnisning til fotogaleri

Der må tages forbehold for fejl samt løbende tilføjelser.

Rüdesheim 2010

Efter nogle år, af helbredsmæssige årsager, var vi i sommeren 2010 på bustur til Rüdesheim, som for vores vedkommende var en førstegangstur til det område.

Det var en god tur med gode oplevelser, men – var tilrettelagt på en måde som ikke ved fuld tid blev udnyttet efter vores forventning for seværdigheder. Men steder vi besøgte herved var med fuld tilfredshed.

Vil nævne det sådan, det var en anderledes tur en tidligere oplevet med samme selskab.

Turen til Rüdesheim med billeder og billedgalleri 

Harzen 2011

 I uge 32 var vi på sommerrejse til Harzen, hvor vi havde ophold HHK Hotel Wernigerode, som på alle måder var en tilfredsstillende tur.

Wernigerode

Wernigerode ligger ved Harzens nordlige udkant og beskrives som den farverige by i Harzen, med sin specielle charme ved de mange pragtfulde bindingsværkshuse, hvoraf det ældste er fra omkring året 1400.

Andre særegnede huse er det mindste hus ”das Kleineste Haus” som i dag er museum – eller det skæve hus ”das Schiefe Haus”

Det pæneste barokhus i Wernigerode er ”das Krummelsche Haus” – som er enestående i Europæisk træakitektur.

Ligeledes er byens rådhus meget kendt og blev først navnet i året 1277.