Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

Min soldaterbog, indhold mm.

Senere indkommen

Fotosamling

ved Kim Bargsteen

- over hans far LT(RE) Ivan Bargsteen, som ved min tid var kommandoleder ved Kommando-staben, for Stabsdelingens garagevvagter.

Ivan Bargsteen kan være nævnt med Nielsen som efternavn, som senere er bleven slettet, nævner Kim Bargsteen.

Ved min tid blev Ivan Bargsteen gift med sin Bente ___ fra Fredericia, de boede i privat lejlighed i Itzehoe, hvorved de fik deres førstefødte søn Kim Bargsteen

Der forekommer herved optagelse som er ved hold før min tid, men motivsteder er ved samme.

Indgang til vagtstue

LT. Ivan Bargsteen og OS. F.E.Hansen

Begge var gennem min tid derved, kommandoleder ved Stabsdelingens Garagevagt 

Forskellige situationsmotiver

Ivan Bargsteen ved mortér våben, muligvis ved tidligere ophold i Randers

Om Bente og Ivan Bargsteen

Ivan Bargsteen fylder 80 år                          Mindeord over Ivan Bargsteen

Et ukendt pressemedie optog og udgav denne artikel over

”Radioens julehygge HOS BRIGADEN” 

10. Regiments Stabskompagni 1954

Mange gode fotoer ved Hans Nielsen, ved tiden Fynsgade i Ålborg og Itzehoe.

Efter rekruttid ved 10. Regiment, blev Stabs-kompagniet overflyttet til 8. Regiment, som var Dronningens Livregiment med tjeneste ved Det Danske Kommando i Tyskland.

 

Mange kendte motiver fra Fynsgade og i Itzehoe.

Stabskompagniet 1954.

Er påsat ved denne foto som 661 Jensen