Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

Livet gennem tiderne

Ved optegnelser fra det virkelige liv

Optaget ved Vildsundbroen 2021

 

 

Christian

 

Velkommen til mine sider

se også denne side

 

Liv:
Fulde navn: Christian Østergaard Jensen og bor i Aulum. Født på Venø i 1934.

Da mine forældre i 1946 ønskede udfordringer andet steds, flyttede vi i dette år fra Venø til Tvis. 
Nuværende adresse: Sønderagervej 4 - 7490 Aulum.

Virke igennem årene:
Født og opvokset ved landbruget, til efter konfirmationsalderen. Gået i folkeskole, med 3-dags uge ved dels på Venø og i Tvis 

Har været på Staby Efterskole, vinteren 1950-51. 
Herefter et par tjenestepladser ved landbruget. 
Aftjent 16 måneders værnepligt 1954-55. Henholdsvis 5 måneder i Ålborg og 11 måneder som brigadesoldat ved det Danske kommando i Tyskland
Herefter igen nogle år ved landbrug. 

Blev gift i 1958 med Ella K. Hansen fra "Birkholm" i Tvis. Vi bosatte os ved mindre landbrug med forskellige bierhverv i Høgild ved Aulum hvor vi her fik tre børn. 
Flyttede herfra og til Aulum i 1970 hvor jeg da var bleven ansat som ufaglært ved "Birn Jernstøberi" i Holstebro og gik herfra på efterløn i 1996, og siden da, er vi nu begge folkepensionister.

Gøremål:
Var igennem årerne på arbejdspladsen en del faglig organisations arrangeret. Dette har med tiden medført en del politiske interesse, hvorved jeg stadig har en del interesse for. Mine politiske holdninger tilhører Socialdemokratiet og hvorved jeg har været bestyrelsesmedlem samt en periode som formand for den lokale partiforening: Socialdemokratiet i Aulum - Haderup. Ligeledes er jeg bestyrelsesmedlem og som sådan sekretær for LO-tværfaglige efterlønsklub i Aulum - Haderup, som i 2013 har taget navneforandring, samt ændret infrastrukturen til 
BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum, som nu er ophørt.
I perioden 2004 - 2006, siddet i bestyrelsen for ASRA (Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt)

Fritidsinteresse:
Jeg har nok en del medfødte musikalske interesse, som jeg igennem årene mere eller mindre har dyrket med min fiol, på amatørbasis efter såvel noder som unoder. Ligeledes har jeg som sådan komponeret og nodeskrevet en hopsa for folkedans, samt på opfordring komponeret melodi for en tekst over ”Hjerl Hedevalsen”. Teksten er på broderi og skænket til Frilandsmuseet Hjerl Hede, og kan her beses. Senere har jeg tekstforfattet og komponeret valsen Møllevalsens sang for Aulum Mølle. Herudover har jeg gjort lidt som lejlighedsforfatter af sange til forskellige lejligheder, men som ad åre har været en del aftagende, da jeg jo ikke mere er af nyere årgang.

Igennem årene har jeg haft mangen god musikalsk samvær med forskellige musikalske venner. - Tak for det !!
Som amatørmusiker blev jeg aldrig den store musik udøver - heldigvis !! - Livet har mange andre gode værdier at kan værdsætte sig ved.
Ligeledes er facts ved vores anden hjemmeside Under Regnbuen benyttet udadtil.Skriveinteresse:
Som sådan, har det igennem de seneste år præget historisk slægtsbeskrivelse, som jeg herved har skønnet var bevarings værdige over mine rødders liv, virke og gøremål. For sammensætning heraf, er som kildeanvendelse benyttet efterladte brevsamlinger og anden dokument efterladenskaber fra slægtens eje. Ligeledes har jeg fra ældre slægtninge på daværende endnu kunnet opspore mundtlige overleveringer.


Siden opdateret 8. dec. 2013