Vores hjemmeside

Om livet gennem tiderne

Vores hjemmeside

Om livet gennem tiderne

Velkommen til vore sider

Raster i det unike Fårbæk Naturpark, med Karup Å i baggrund

Ved dette blev vores liv

 Fortid er rod for nutid med stof til eftertanke for fremtid

  Velkommen til at besøge vores hjemmeside over "Dette blev vort liv", som i hovedtræk er med uddrag af beskrivelse over egne og vore rødders liv, virke og gøremål igennem tiderne.

     Som sådant - gør mange det ligeså, men der er mange måder at gøre det på.

  Vore forskellige beskrivelser har ikke med slægtsforskning at gøre, men er udelukkende ved beskrivelse ud fra efterladte kildematerialer igennem flere slægtled, som bl.a. en efterladt brevsamling, samt øvrigt efterladenskaber og lidt mundtlige overleveringer af ældre slægtninge.

     Forfædres efterladenskaber og smånotater, betragter vi som værende budskaber til eftertiden, for at fortælle om livet i fortiden - som da var nutid.

  Oplysningskilde for senere efterforskning: Flere slægtsforskere har været behjælpsomme for indsamling af oplysninger fra kirkebøger og folketællinger. - Tak for det!

    Ligeledes bliver intern info løbende opdateret med foto og kort beskrivelse over småtur-seværdigheds besøg.

Med dette sagt: Sådan er vi bare

God fornøjelse! 
Ella og Chr. Østergaard Jensen

Sidens toplogo: Vores hjemmeside opbygget på en bred vifte af forekomster for vort liv. Klik  ved menu, med henvisning til underlagte sider.
Nuværende: Besøger Fårbæk Naturpark den 3.august 2020

Baggrundsbillede: Foto af 5. april 2005 - på min fars 100 års fødselsdag.
Samme sol, på samme sted, har siden skabelsen kunnet nydes ved Forstov Bakker på Venø.

 

Til venstre: Ellas far Niels Chr. Hansen, ved Tvis Mergelleje

Optegnelse

Ved rod for det virksomme liv gennem tiderne

Ella - Hansen slægten - Jørgensen slægten

Chr. - Østergaard Slægten - Vestergaard slægten

 

Chr. ved "Det danske kommando i Tyskland"


Livet hos vore rødder - - giver stof til eftertanke

Mon nu også - "de gode gamle dage" - var så gode endda

Vore Rødder var et slidsomt folkefærd - som på ingen måde stillede store krav. Men var gerne opsøgende efter nye udfordringer som ikke i alle tilfælde blev nogen dans på roser, ved deres liv at leve: "Livet som givet"


Vore første leveår

  • Ella beskriver forældre, slægtsrødder og om livet i Birkholm

  • Mine erindringer fra Borbjerggaard på Venø.
    Er af praktiske grunde opdelt i
    Borbjerggaard 1 og Borbjerggaard 2

  • Mine erindriger fra årerne ved Lille Uhrlund i Tvis


Vore slægtstræer

- ved 6 generationer.

Ella 

Chr.

 

Ella Katrine Jensen f. Hansen

Christian Østergaard Jensen


.