Vores hjemmeside

Om livet gennem tiderne

Vores hjemmeside

Om livet gennem tiderne

Historiske Glimt

Fortalt af Gustav Jakobsen, Høgild, Aulum

 

 

Historiske fakta – fra det virkelige liv

Imellem årerne 1980 – 85 blev husmand Gustav Jakobsen, efter nogle forud givne overskriftspunkter opfordret til herunder at beskrive nogle ”Historiske glimt.”

 De historiske glimt, er herved optegnelse af fortidens levevilkår inden for husmandsbrug. Dels fra egen liv herved, samt over livet ved husmandsbrug i det hele taget.

I Tvis sogn er der kun Prins Buris og Bette Sine som har fået opkaldt vejnavne efter sig

Originalbeskrivelse renskreven og layoutet 2006 ved: Chr. Østergaard Jensen

 

 

Om Gustav Jakobsen:  Historiske fakta fra det virkelige liv


Hans Andersen

Liv - virke og gøremål igennem årerne.

Livet i dagligdagen

For medvirken til at præge dagligdagens bybillede i Aulum, har den nu snart 80 årige Hans Andersen været medvirkende igennem mange år. Dette kan være på cykel, til fods eller i et af byens supermarkeder, samt ved festlige lejligheder, samt ved flere af de mange aktivitetsudførelser for seniorer, som her forekommer.

Hans er ikke manden som blot fordriver tiden med tommeltotrulning. Han er en mand som med sit lune og gode humør er medvirkende til at sprede livsglæde iblandt det folkefærd han befinder sig iblandt.

Da Hans, med familie, har været bosiddende i Aulum siden 1953, er han herfor et godt kendt person af byens borgere, ligesom han herved med interesse har fulgt den store byudvikling som her igennem årerne siden da, er forekommen.

Hans var i en del år byens mælkemand, med udkørsel af mælk fra Ljørring Mejeri, og købte senere selv ismejeri og mælkeudsalg i Danmarksgade 45, i Aulum

Om Hans Andersen: Livsgerninger gennem årerne


Arne Jensen

Et virksomt liv med seje mål mod arbejdsmiljø og arbejdsskader

Tidligere medarbejder og sikkerhedsrepræsentant Arne Jensen ved Birn Jernstøberi i Holstebro, og bosat i Holstebro, er født 1926 i et lille husmandshjem nær Skave. På en levende måde, nedskriver han sit livsbiografi under temaet: Et virksomt liv med seje mål mod arbejdsmiljø og arbejdsskader.

 Temabetegnelsen har Arne valgt ud fra den tid han har ofret sig for miljøforbedringer, for medarbejder på arbejdspladser ved industrielle virksomheder, som alle da talte om, uden at foretage sig noget.

Ligeledes har Arne som sikkerhedsrepræsentant på arbejdspladsen forelagt over 100 skadesanmeldelser for arbejdsskader forekommen på arbejdspladser, og igennem retslige sagsbehandlinger vundet dem alle til et beløb over 4,5 millioner kroner.

 Kamp for retfærdigt arbejdsmiljø og sagsbehandling af arbejdsskader på virksomheder, er ikke nogen naturlig selvfølge, det er sager som medarbejderstab på virksomheder hele tiden skal værne om, da de ellers vil blive misligholdt og gå til grunde.

 Forinden Arne Jensen blev ansat som medarbejder på Birn Jernstøberi, og her senere valgt som sikkerhedsrepræsentant, beretter han herved fra ungdomsårerne over et par tjenestepladser ved landbruget, hvorved han fik bijob som lastvognschauffør for kørsel af mergel og brunkul, ligesom han beretter for et par øvrige korttidsansættelser ved bl.a. bageri, og bødker for samling af smørdritler.

 Et af Arnes betydningsfulde foretagende forekom under tiden for værnepligtig millitærtjeneste ved ”Den Britiske Rhinarme” i Tyskland 1948-49. Herom fortæller han ved en fyldestgørende beretning over alvoren ved det liv som herved da forekom. Deltagelse ved militære anliggende udenfor landets grænser, forbliver på nethinden for livstid, siger Arne Jensen.

 Ved Arne Jensens beskrevne livsbiografi, for hovedsagelig arbejdsmiljø og arbejdsskader, fremkommer herved stof til eftertanke, som enhver medarbejder på virksomheder kan være Arne Jensen taknemmelig for, at han har ofret en stor del af sit liv på medindflydelse af ordnede miljøtilstande på arbejdspladser.

Ansættelsestiden på Birn Jernstøberi, blev for Arne Jensen til godt 40 år, og hermed hans sidste arbejdsplads på arbejdsmarkedet, hvorefter han nyder sit otium, først som efterlønner og senere som folkepensionist.

 Arne Jensens livsbiografi er afskrevet efter Arnes originale manuskripter ved:

 

Chr. Østergaard Jensen, 2011

Om Arne Jensen: 

Ved sådant blev hans virksomme liv


Gravers Christian Bendtsen

Små træk fra et langt liv

Gravers Christian Bendtsen fortæller om livet under nævnte afsnit igennem sin beretning

 

 Om livet i brunkulslejrene.

Blev valgt som kontorbestyrer og kassere i Dansk Arbejdsmands Forbund.

Fik arbejde ved dambrug.

5 års sygdomsperiode.

Christian begynder en ny tilværelse.

Christians kulturelle interesse.

 

For ASRA har Chr. Ø. Jensen aflagt besøg hos den 90 årige Gravers Christian Bendtsen i sit hjem, Herningvej 38, i Barde.

Gravers Christian Pedersen bliver i dagligtale kaldt for Christian Bendtsen, men vil herved kun blive benævnt som Christian.

Ved kun lidt hushjælp til rengøring, som er halvanden time hvert fjortende dag, klarer Christian selv dagen og vejen med sin daglige adfærd. Passer selv sin store og nærmest parkanlagte have, men får dog lidt hjælp hertil for hækklipning mm.

 

Huset på Herningvej i Barde har Christian selv ladet opføre i 1943.

Om Gravers Chr. Bendtsen: Små træk fra et langt liv

 


Anders Kjær

Ved det gamle Aulum – Haderup kommune, var Anders Kjær, boende i Feldborg, en kendt personlighed med aktiv prægning for demokratiske holdninger, af hvad som rørte sig i lokalsamfundet.

 Efter en tids opfordring ved nærmeste familie med ønske for, at han nedskrev sine erindringer over livet gennem tiderne, har han nu efter en tids overvejelser taget dette ønske til efterretning, som nu er offentligt tilgængelig.

 Det kan bemærkes, at Anders Kjær er barnebarn af Hanne og Anders Kjær som er begravet i det åbne gravsted på Vind kirkegård, som er bleven en kendt turistattraktion.

Flere historieartikler foreligger ved Hammerum Herred Lokalhistorie

Om Anders Kjær:

 Erindringer fra det virkelige liv

 

 


Sarpsborgpigen

på Struer havn

Med kun få ord fortæller historien for gravstenen med Sarpsborgpigen Molly Pedersen på Vind kirkegård, at denne kvinde har stået model for kunstværket Sarpsborgpigen, som siden 26. september 1948 har stået på midtermolen ved Holstebro-Struer havn, som normændenes tak for vestjysk fødevarehjælp i maj 1945.

En efterforskning for Molly Pedersens vandring efter ankomst til Danmark i 1950, foreligger ved klik på billede af Sarpsborgpigen.

 Samme efterforskningsberetning foreligger ved Hammerum-Herred lokalhistorie

Om Sarpsborgpigen på Struer Havn

 

 


Norske bladet MENINGER skriver


Om den store indsamling til det hungrende Norge, skrev Struer Dagblad med indrykninger som herunder.

Dette skrev Struer Dagblad onsdag den 16. maj 1945

Struer Dagblad lørdag den 12. maj 1945

Struer Dagblad onsdag den 16. maj 1945

Struer Dagblad torsdag den 17. maj 1945

Struer Dagblad onsdag den 23. maj 1945

Dagbladet 19. september 1998


Lokale beretninger

Aulum som en by i provinsen 

er opsat 2013 og er derfor ikke intakt med det nuværende Aulum, som en by i provinsen.

Påsatte henvisningslinks kan derfor forkomme upålideligt

Se en by i provinsen